Standardsida

Klipper alla häckar både manuellt och med kranarmsklipp på maskin. Maskinellt klipper vi med en hydraulisk häcksax som tar max 5cm är 2 meter bred. Vi når ca 6.5meter åt sidan och uppåt.