Muddring & Grävning

Big Floaten kommer till användning om det är grävning i väldigt våta marker, där inget annat tar sig fram. Den har stor kapacitet på och hugger gärna in på större grävningar. Den är rätt maffig med sina 36 ton och 18 meters räckvidd. Det roligaste av allt är att den flyter på vattnet.
Min cheva ser ut som en leksaksbil.
Pumpmuddring
Här utför vi pumpmuddring. Enkelt förklarat så suger vi upp slam/dy/sand m.m. och kastar iväg materialet i en slan 300 meter upp i en vass. Som sedan filtrerar ut vattnet igen.