Standardsida

Hyvlar vägr och skär kanter med ett 2,8 schaktblad. Bladet har hydraulisk blad, bom och vertikal vinkling. Kan lägga ut bladet ca 1,2 m utanför maskin, vilket underlättar vid hyvling och skärning av kanter. Med gallerskopan fram så går det mycket enkelt att plocka bort stenar och grästovor från vägen.
Vägsladd med 2 skär och strängläggare.
Vägsladd med 2 skär och kratta